Филмът „Загадка в скалите“ разказва за една от най-големите исторически тайни по нашите земи – трапецовидните скални ниши от Източните Родопи. Никой не разбира защо нишите са били направени, никой не разбира как са били направени те, никой не помни кой ги е направил.


Началото на снимките е през Октомври 2014 и екипът на проекта „Светлина и култ“ се среща с хората, които живеят край скалните светилища, разговаря с учените, които изследват загадката, но търси и собствени отговори…В процеса на снимане са посетени над 60 локации, като на много от местата, екипа използва въжета и алпийска техника за да се доближи максимално до самите ниши, защото самите те често са на високи и трудно достъпни места. Направени са няколко експеримента, включително и 3D лазерно сканиране и са взети проби от няколко места с цел да се опита да се датират и опишат по-пълно нишите,